VIDEO

1.CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

2

3

4

Tổng hợp VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm TCT-INVOICE

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT-INVOIC

Tải phần mềm (Nếu chưa cài đặt)

http://tctinvoice.com

Chọn TẢI VỀ à Ứng dụng XHĐ (.zip)

Cài đặt tại đường dẫn D://TCT-invoice hay E://TCT-invoice