VIDEO

 1.CÀI ĐẶT PHẦN MỀM  2  3
  4  
  

Tổng hợp VIDEO hướng dẫn sử dụng phần mềm TCT-INVOICE

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT-INVOIC

Tải phần mềm (Nếu chưa cài đặt)
Chọn TẢI VỀ  à Ứng dụng XHĐ (.zip)
Cài đặt tại đường dẫn D://TCT-invoice  hay E://TCT-invoice

YouTube Video