HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT-INVOICE

Tải phần mềm (Nếu chưa cài đặt) từ trang Website

http://tctinvoice.com

Chọn TẢI VỀ à Ứng dụng XHĐ (.zip)

Cài đặt tại đường dẫn D:\\TCT-INVOICE hay E:\\TCT-INVOICE