HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL

Mục đích:

Gởi mail tự động hóa đơn điện tử cho khách hàng qua mail của công ty

Hướng dẫn cấu hình mail:

Phải cấu hình mail server ở phần mềm TCT-Invoice với các bước đơn giản sau: Gồm 2 bước