Vài điều khi chuyển đổi HDĐT theo thông tư 78

Một số thắc mắc khi Quý doanh nghiệp chuyển đổi HDDT từ Thông tư 32 sang Thông tư 78. TCT sẽ giải đáp:

 1. Thời điểm bắt buộc Doanh nghiệp phải chuyển đổi HDDT sang Thông tư 78/2021/TT-BTC là khi nào?

 • Thời điểm bắt buộc 100% doanh nghiệp chuyển sang TT78/2021/TT-BTC trên toàn quốc là 1/7/2022

 1. Những Tỉnh nào bắt buộc phải chuyển sang hóa đơn theo thông tư 78/2021/TT-BTC trong đợt này?

 • Có 6 tỉnh thành thí điểm phải hoàn thành chuyển đổi trước ngày 1/4/2022 là: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Phú Thọ - Bình Định – Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Doanh nghiệp nhận được email của thuế, cán bộ thuế gọi cho tôi yêu cầu chuyển sang Thông tư 78/2021/TT-BTC thì tôi có phải chuyển ngay lập tức không?

 • Hiện tại 6 tỉnh thí điểm nói trên phải hoàn thành 100% việc chuyển đổi DN sang thông tư 78 trước ngày 1/4/2022 nên cán bộ Chi cục thuế email, gọi điện khuyến khích chuyển sang Thông tư 78/2021/TT-BTC để hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn. Vì vậy việc chuyển đổi ngay lập tức hay chỉ cần hoàn thành trước 1/4/2022 là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của doanh nghiệp.

 1. Nếu Doanh nghiệp không chuyển trong thời gian này thì Doanh nghiệp có BỊ PHẠT không ?

 • Cho đến thời điểm hiện tại thì không có bất cứ văn bản, quy định nào về việc phạt doanh nghiệp không chuyển đổi sang sử dụng theo TT78/2021/TT-BTC ở thời điểm này.

 1. Chuyển sang Thông tư 78/2021/TT-BTC thì 100% DN phải sử dụng hóa đơn có mã của Cơ quan thuế có đúng không ?

 • Hiện tại Cơ quan thuế mong muốn càng nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế thì càng tốt tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng phải sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện theo khoản 2 điều 91 của Luật quản lý thuế số 38/2019 có thể lựa chọn sử dụng hóa đơn KHÔNG CÓ MÃ

 1. Hóa đơn điện tử có mã và không có mã khác nhau như thế nào?

Hóa đơn điện tử CÓ mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử KHÔNG mã của cơ quan thuế