Quy định về hoá đơn điện tử 2018 mới nhất

Ngày đăng: Oct 20, 2009 5:41:11 AM

Để biết thêm các yêu cầu phải thực hiện khi sử dụng hoá đơn điện tử và nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử, mời quý khách hàng tham khảo Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử ngày 14/3/2011.

Xu hướng sử dụng HĐĐT hoá đơn giấy ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Để phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh, hội nhập với khu vực và quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong đó có hình thức hoá đơn điện tử và Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Dưới đây là một số yêu cầu khi sử dụng hóa đơn điện tử:

  • Tổ chức, cá nhân muốn sử dụng HĐĐT phải đảm bảo hạ tầng CNTT để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử và phải có chữ ký điện tử.

  • Tổ chức cá nhân tự quyết định việc sử dụng phần mềm HĐĐT (tự xây dựng hoặc do các bên trung gian cung cấp).

  • Tổ chức cá nhân phải thông báo cho khách hàng về định dạng hoá đơn và cách thức truyền nhận HĐĐT (trực tiếp hay qua tổ chức trung gian).

  • Tổ chức cá nhân phải ban hành Quyết định áp dụng HĐĐT và gửi Thông báo phát hành HĐĐT tới cơ quan thuế trước khi áp dụng hình thức này.

  • Trong quá trình thực hiện HĐĐT, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.

   • Những thay đổi về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập:

  • Trường hợp HĐĐT đã gửi cho người mua những chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã gửi cho người mua mà chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai sót thì phải có sự đồng ý và xác nhận của cả người bán và người mua mới được hủy.

  • Việc huỷ HĐĐT có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận, HĐĐT đã hủy phải được lưu trữ để phục vụ công tác thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng.

  • Người bán thực hiện lập HĐĐT mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi - Trường hợp đã gửi HĐĐT cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế mới phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh mới. Sau khi điều chỉnh HĐĐT, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

  • Nguyên tắc xóa bỏ hóa đơn là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu. Thông tin hóa đơn đã xóa bỏ được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

  • Doanh nghiệp sử dụng phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp hoặc phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế để thực hiện lập hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh hoặc xóa bỏ hóa đơn.

Về việc hủy hóa đơn:

  • Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn mà phát hiện sai sót hoặc trường hợp hóa đơn không thành công do lỗi của doanh nghiệp thì các hóa đơn này sẽ phải hủy và doanh nghiệp không được gửi lại. Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế thực hiện hủy các hóa đơn này.

  • Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn đã đăng ký phát hành, doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng theo mẫu số 06/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Nghị định này. Thông tin hủy số hóa đơn của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  • Nguyên tắc hủy hóa đơn đã đăng ký phát hành theo quy định hiện hành về hóa đơn.

Hóa đơn đã đặt in trước 01/01/2018 được tiếp tục sử dụng trong năm 2018 và 2019. Bộ Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ DN sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của DN hoặc hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018. Bộ Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ DN sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của DN hoặc hóa đơn điện tửcó mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018.

Để được tư vấn và hỗ trợ bởi các chuyên gia của TCT - iNVOINCE, quý công ty vui lòng liên hệ hotline: 0938 090 346 hoặc gửi email tới hòm thư admin@innamphuong.com