Phú Yên đã triển khai hơn 500 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng: Sep 21, 2019 2:53:9 AM

Do đó, theo ông Lãnh, thời gian qua, cùng với sự đổi mới của ngành Thuế cả nước, ngành Thuế Phú Yên đã có những bước đột phá trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, tỉ lệ doanh nghiệp đăng ký hóa dơn điện tử, khai thuế qua mạng đạt tỉ lệ 100%, đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử đạt tỉ lệ 100%, tổng số tiền nộp thuế điện tử vào ngân sách đạt tỉ lệ 99,98%.Có 134/166 thủ tục hành chính đạt mức độ 3 trở lên, 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử và 550 doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử. Nhờ vậy, các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí khai, nộp thuế; tập trung sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo đại diện Cục Thuế Phú Yên, trong quý I/2019, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị còn thực hiện hoàn thuế, miễn giảm thuế theo đúng quy trình, quy định của pháp luật thuế; công tác xử lý, giám sát hồ sơ hoàn thuế, miễn giảm thuế được thực hiện chặt chẽ, đúng hạn, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động về tài chính duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, hầu hết các hồ sơ hoàn thuế đều được Cục Thuế Phú Yên thực hiện bằng phương thức điện tử, qua đó giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế.

Đại diện Cục Thuế Phú Yên cho biết thêm, cũng trong quý I/2019, đơn vị đã giải quyết 5.173 lượt hồ sơ miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh với tổng số thuế đã miễn giảm hơn 18,4 tỷ đồng…

Cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sử dụng hóa đơn khi thu học phí, đảm bảo tiết kiệm thời gian, phù hợp nguồn nhân lực, giảm chi phí đầu tư, triển khai việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính tại các trường học, Sở GD&ĐT thống nhất triển khai sử dụng hóa đơn điện tử để thu học phí tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ vào số lượng học sinh hiện có, xác định số lượng hóa đơn cần sử dụng trong năm để chọn mua gói cước phù hợp.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có các lợi ích như nhanh, tiết kiệm, thông minh, thuận tiện và an toàn.