Năm 2019 Quảng Bình phấn đấu sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng: Aug 30, 2019 1:19:49 AM

Hóa đơn điện tử Quảng Bình cho biết, thời gian gần đây đơn vị đã triển khai tập huấn, tuyên truyền thường xuyên về lợi ích của hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại các diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế, nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc đưa HĐĐT vào cuộc sống.

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thu, cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Quảng Bình, trong đó việc triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu sử dụng HĐĐT trong năm 2019 được Cục Thuế Quảng Bình đẩy mạnh triển khai đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Với chương trình kế hoạch được triển khai đồng bộ, Cục Thuế Quảng Bình đã thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai, trong đó lãnh đạo cục thuế trực tiếp là tổ trưởng, các thành viên là Trưởng phòng: Thanh tra - Kiểm tra, Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, các phòng chức năng có liên quan, văn phòng và các chi cục trưởng chi cục thuế huyện, khu vực.

Cục Thuế Quảng Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để việc triển khai áp dụng HĐĐT thống nhất, đồng bộ. Theo đó, cục thuế đã yêu cầu tất cả các phòng, văn phòng và các chi cục thuế trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc thực hiện áp dụng HĐĐT tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và người nộp thuế do đơn vị mình quản lý.

Các Phòng: Thanh tra - Kiểm tra thuế, Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; các chi cục thuế huyện, khu vực thực hiện rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng HĐĐT gửi về Cục Thuế Quảng Bình tổng hợp chung để có hướng dẫn xử lý thống nhất.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế Quảng Bình đã lên kế hoạch và tiến hành tập huấn, triển khai HĐĐT tới các chi cục thuế, doanh nghiệp, người nộp thuế. Lãnh đạo cục thuế cũng đã yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai HĐĐT hiệu quả, gửi về văn phòng cục thuế tổng hợp, nghiên cứu triển khai.

Cùng với đó, Cục Thuế Quảng Bình đã mở chuyên mục “hóa đơn điện tử” trên website của cục thuế để tập trung tuyên truyền về HĐĐT, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cục liên quan đến HĐĐT. Đồng thời, đăng tải các nội dung hướng dẫn về chính sách HĐĐT, các tình huống vướng mắc thường gặp khi sử dụng HĐĐT và công khai danh sách các nhà cung cấp HĐĐT có uy tín, có hạ tầng công nghệ thông tin, có giải pháp kết nối chuyển dữ liệu HĐĐT của người nộp thuế tới cơ quan thuế.

“Ghi nhận ý kiến từ các doanh nghiệp đã triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn đều nhận thấy, những lợi ích mà hình thức này đem lại như tiết kiệm chi phí in ấn, bảo quản, lưu trữ hóa đơn, giảm rủi ro thất lạc..., đặc biệt là thuận tiện khi thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán liên quan đến hóa đơn” - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình Đoàn Vĩ Tuyến cho biết.

Để hoàn thành lộ trình triển khai HĐĐT theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Cục Thuế Quảng Bình cũng đang từng bước hoàn thiện giải pháp về HĐĐT trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 11/2018 - 11/2020, tránh những rủi ro khi triển khai áp dụng HĐĐT đồng loạt mà doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Cục Thuế Quảng Bình đặt mục tiêu, trong năm 2019 này sẽ đẩy mạnh triển khai HĐĐT đến hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện được mục tiêu này, Cục Thuế Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chính sách về quản lý, sử dụng HĐĐT; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện HĐĐT từ khâu đăng ký, đến các khâu sử dụng và báo cáo về hóa đơn thông qua các lớp tập huấn, thông qua điện thoại, email tư vấn, kết hợp với hình thức hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế các cấp.

Đồng thời, chú trọng hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm về HĐĐT uy tín, đủ năng lực, đảm bảo kết nối dữ liệu thông suốt, công khai danh sách trên website của cục thuế để các doanh nghiệp, tổ chức và người nộp thuế trên địa bàn biết và yên tâm hợp tác sử dụng dịch vụ./.