Hướng dẫn quyết toán thuế cho hơn 500 doanh nghiệp

Ngày đăng: Mar 05, 2019 4:6:57 AM

Ngày 1/3, Cục Thuế Phú Yên tổ chức tập huấn cho hơn 200 đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc Cục Thuế quản lý về công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và hướng dẫn chính sách thuế mới về hóa đơn điện tử.

Trước đó, Cục Thuế Phú Yên tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn quyết toán thuế cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc đơn vị này quản lý.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Phú Yên) đã hướng dẫn giám đốc, kế toán các doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên năm 2018.

Đồng thời phổ biến Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng kê khai thuế HTKK và cách nộp hồ sơ quyết toán thuế trên trang Thuế điện tử (eTax).

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp còn được cán bộ thuế giải đáp những vướng mắc về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giá tính thuế tài nguyên…