Hơn 38% doanh nghiệp Hà Tĩnh sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng: Jul 20, 2021 9:18:47 AM

Thông tin từ Cục thuế Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 376 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn điện tử. Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử lên 1.700, đạt tỷ lệ 38% trên tổng số doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động (tổng số 4.474 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động).

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, ngành thuế đã thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, ngành đã gửi thư ngỏ đến người nộp thuế chưa đăng ký hóa đơn điện tử để các doanh nghiệp, đơn vị biết được lợi ích khi sử dụng. Ngành cũng kịp thời xử lý báo cáo hoá đơn của các đơn vị, kiểm tra và thông báo phát hành hoá đơn của các doanh nghiệp, thực hiện hợp đồng in hoá đơn, ấn chỉ thuế đúng quy trình quy định.

Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thường cho hay: "Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ, kể từ ngày 01/7/2022, tổ chức, cá nhân phải áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy đang sử dụng như hiện nay. Còn tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khuyến khích người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022.

Bởi vậy, thời gian qua, ngành thuế tích cực tuyền truyền, hỗ trợ người dân sử dụng hóa đơn điện tử. Việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp mà còn là yêu cầu tất yếu trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0".