Hóa đơn điện tử công nghệ 4.0

Ngày đăng: Aug 28, 2018 1:39:11 AM

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Bộ Tài chính đã rà soát việc đánh giá 10 năm thực hiện quản lý thuế, xây dựng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ báo cáo tham khảo kinh nghiệm quốc tế để làm căn cứ soạn thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi); phối hợp với một số hội nghề nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo xin ý kiến về dự án Luật và tiếp nhận góp ý từ phía Bộ Tư pháp... Đa số các ý kiến thống nhất phạm vi điều chỉnh của dự án Luật quy định việc quản lý thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, các khoản thu khác thuộc ngân sách không do cơ quan thuế quản lý cũng cần được quản lý chặt chẽ hoặc băn khoăn về tính phù hợp của việc quản lý các khoản thu khác của ngân sách?

Về vấn đề điều tra thuế, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt chưa bổ sung chức năng này cho các cơ quan thuế để nghiên cứu kỹ hơn, lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo lộ trình nên chưa đưa nội dung này vào dự thảo Luật. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, nộp thuế trực tuyến, bổ sung quy định trách nhiệm các Bộ, ngành các tổ chức liên quan đến thương mại điện tử…

Đánh giá dự án Luật được chuẩn bị công phu, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính cần thuyết minh, trình bày rõ các nội dung, phạm vi sửa đổi của Luật, trong đó, nhấn mạnh việc kế thừa các quy định hiện hành còn giá trị; bảo đảm tinh thần vừa quản lý chặt chẽ việc quản lý thuế, vừa tạo thuận lợi cho các bên liên quan trong thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao minh bạch, năng lực quản lý; thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ để quản lý thuế tốt, nhất là quản lý khu vực kinh doanh phi chính thức.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban soạn thảo phải nỗ lực hơn trong thích ứng và ứng dụng các thành quả khoa học kỹ thuật vào quản lý và thu thuế. Bởi trong thực tế công nghệ đang phát triển vượt bậc, tạo ra các mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ đa dạng, phức tạp và ngành thuế phải nắm bắt được xu hướng này, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện đầy đủ các chính sách thuế, tạo công bằng cho tất cả các đối tượng nộp thuế.

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta càng phải quản lý chặt chẽ khu vực hộ kinh doanh cá thể, kinh tế ngoài quốc doanh khu vực phi chính thức. Bởi hóa đơn điện tử không phải là chìa khóa vạn năng vấn đề quan trọng phải quản lý được phương tiện thanh toán. Chính vì vậy, Luật quản lý thuế lần này phải tạo đột phá về vấn đề này nếu không Quốc hội không thể thông qua. Đây cũng là điều kiện để sau này theo dõi xem có đáp ứng được yêu cầu thực tế hay không”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá lại các chính sách quản lý hoá đơn trong thuế giá trị gia tăng - VAT (nhất là vấn đề doanh nghiệp tự in hoá đơn) khi có tình trạng doanh nghiệp không xuất hoá đơn, mua hoá đơn từ doanh nghiệp “ma” để gian lận hoàn thuế và gian lận khấu trừ thuế VAT, trong bối cảnh việc bỏ bản kê hoá đơn mua hàng tạo ra kẽ hở trong quản lý hoá đơn và phát sinh tình trạng trốn lậu thuế./.