Các tiện ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đăng: Mar 29, 2019 7:26:5 AM

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm TCT-invoice sẽ giúp khách hàng quản lý, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử. Người mua hàng lập túc sẽ nhận hóa đơn qua email, hoặc tra cứu, tải về trực tuyến qua Internet. Hóa đơn điện tử được xuất trực tiếp từ phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu bán hàng. Điều quan trọng là người sử dụng có thể tra cứu hóa đơn đã phát hành bất cứ lúc nào qua mobile, đảm bảo lưu trữ hóa đơn an toàn trong 10 năm.

Theo Nghị định 119, doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc dùng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy được phép sử dụng cho tới ngày 1/11/2020.

Thị trường các sản phẩm dịch vụ phần mềm đang ngày càng mở rộng, khi nhu cầu của các doanh nghiệp tăng lên trong xu hướng chuyển đổi số. Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở các thành phố lớn sẽ giúp minh bạch các hoạt động tài chính, kế toán của các doanh nghiệp.