PHẦN MỀM TCT

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực TCT-Invoice là giải pháp chuyên dụng cho việc tạo lập và xuất hóa đơn điện tử xác thực, quản lý hóa đơn được Tổng cục Thuế thẩm định đạt tiêu chuẩn sử dụng với các tính năng cơ bản:

  • Quản lý theo mô hình tập trung hoặc phần tán

  • Có nhiều mẫu hóa đơn để lựa chọn

  • Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu doanh nghiệp

  • Tạo lập và phát hành hóa đơn nhanh chóng

  • Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng

  • Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế...

  • Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên.

  • Có thể tích hợp xuất hóa đơn tự in và đặt in, hóa đơn điện tử có mã xác thực trong phần mềm

  • Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bằng Video

  • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ.

Các tính năng cao cấp:

  • Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh công ty, giữa tổng công ty và các công ty con

  • Phê duyệt hóa đơn, gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn cùng một lúc

  • Gửi thông tin hóa đơn cho khách hàng qua email, SMS, …

  • Quản lý gửi và xác nhận hóa đơn cho khách hàng qua email, SMS

  • Tính năng cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

  • Tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống CRM, ERP, phần mềm kế toán và các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp

  • Công nghệ xác thực hóa đơn trực tuyến, chống làm giả hóa đơn.

  • Giải pháp tư vấn thiết lập mẫu hóa đơn màu mà không cần dùng máy in màu

Với chi phí hợp lý, ứng dụng phần mềm hóa đơn điện tử xác thực TCT-Invoice để tạo lập, phát hành và quản lý hóa đơn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: hóa đơn được lập, chuyển cho khách hàng bằng phương tiện điện tử như internet, email, SMS do đó giảm nhiều chi phí, thời gian và công sức lập hóa đơn, vận chuyển hóa đơn từ đó tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

3 BƯỚC ĐĂNG KÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TCT-INVOICE

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT-INVOICE CÓ CÁC TIỆN ÍCH SAU:

  • Giảm chi phí in ấn, lưu trữ, truyền nhận và vận chuyển hóa đơn.

  • Được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

  • Phần mềm của công ty chúng tôi có tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.

  • Hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ,… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.

  • Phần mềm này còn cho phép doanh nghiệp tự thiết kế được các mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn.

ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA PHẦN MỀM HĐĐT TCT-INVOICE

  • Được quản lý theo mô hình tập trung hoặc phân tán (hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh của công ty, giữa tổng công ty và các công ty con với nhau).

  • Từng nhân viên được quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng.

  • Quản lý việc gửi hóa đơn cho khách hàng.

  • Có thể gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn.

  • Có thể gửi thông tin của hóa đơn cho khách hàng thông qua: internet, email, SMS…

  • Có công nghệ xác thực hóa đơn trực tuyến đảm bảo chống làm giả hóa đơn.

  • Một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm xuất hóa đơn khác nhau.

======================================================