XUẤT HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 78

PHẦN MỀM TCT INVOICE

XUẤT HÓA ĐƠN HOÀN THÀNH 3 BƯỚC

KÝ – XÁC THỰC (CẤP MÃ) – GỞI MAIL CHO KHÁCH HÀNG

1. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

User: 00000000 (mã số thuế của công ty mình hoặc email đã đăng ký)

Pass: tct***** (là pass mặc định)

XUẤT HÓA ĐƠN GTGT:

XUẤT HÓA ĐƠN GTGT THEO TT 78 (Hoặc HĐ BÁN HÀNG, PXK…..)

Điền đầy đủ 4 thông tin (bắt buộc) cần xuất như:

- Tên công ty

- Địa chỉ

- Mã số thuế

- Hình thức thanh toán

Chọn LƯU và XEM

Nếu thông tin chính xác hết. Chúng ta ký và xác thực (cấp mã của cơ quan thuế) và gởi mail

KÝ SỐ HÓA ĐƠN GTGT

Sau khi ký hoàn thành. Bấm THOÁT

XÁC THỰC – CẤP MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ:

Sau khi ký số hóa đơn xong. Quý doanh nghiệp phải XÁC THỰC hóa đơn (Mã của cơ quan thuế). Theo quy định nếu ký số rồi mà không xác thực theo quy định sẽ bị phạt

Vào QUẢN LÝ HÓA ĐƠN => DANH SÁCH HÓA ĐƠN 01GTKT

TÌM KIẾM VÀ CHỌN HÓA ĐƠN CẦN XÁC THỰC - CẤP MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

VUI LÒNG ĐỢI 1-2 PHÚT CHỜ CƠ QUAN THUẾ GỞI MÃ XÁC THỰC

THUẾ ĐÃ XÁC THỰC VÀ CẤP MÃ

GỞI MAIL HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG – IN RA LƯU: