XUẤT HÓA ĐƠN

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN BẰNG PHẦN MỀM TCT-INVOICE

1. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

User: 00000000 (mã số thuế của công ty mình hoặc email đã đăng ký)

Pass: tct123 (là pass mặc định)

2. XUẤT HÓA ĐƠN GTGT:

XUẤT HÓA ĐƠN GTGT (Hoặc HĐ BÁN HÀNG, PXK…..)

Điền đầy đủ 4 thông tin (bắt buộc) cần xuất như:

- Tên công ty

- Địa chỉ

- Mã số thuế

- Hình thức thanh toán

Chọn LƯU và XEM

Nếu thông tin chính xác hết. Chúng ta ký và gởi mail cho khách hàng

Ký số (đưa token) chữ ký số vào máy

Nếu gởi mail hóa đơn cho khách thì điền email của khách hàng vào. Nên điền email của khách và của công ty mình thêm luôn,. Để lưu hồ sơ

Xem Email đã gởi

Vào trang Website http://tctinvoice.com để tra cứu hóa đơn

3. XUẤT HÓA ĐƠN NHÁP GỞI TRƯỚC CHO KHÁCH XEM CÓ CHÍNH XÁC KHÔNG RỒI KÝ

Chọn xem

Chọn xuất ra flie Png hoặc PDF rồi gởi khách xem trước

Nếu khách yêu cầu sửa lại thông tin....

Vào QUẢN LÝ HÓA ĐƠN -> DS Hóa đơn GTGT. Bấm TÌM KIẾM

Chọn hóa đơn cần chỉnh sửa

Bấm vào XEM VÀ XỬ LÝ (hình tam giác) -> Chọn CHI TIẾT

Bấm SỬA

Chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin thêm. Sau đó LƯU và gởi lại cho khách xem trước

4. KÝ HÓA ĐƠN SAU KHI KIỂM TRA KỸ THÔNG TIN

Giống như bước 1, ký và gởi mail cho khách