TẠO DANH MỤC KHÁCH HÀNG

HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC PHẦM MỀM TCT-INVOICE

1. TẠO DANH MỤC KHÁCH HÀNG

Mục đích:

Tạo sẵn danh sách khách hàng (thông tin công ty) để xuất hóa đơn nhanh chóng.

Mặc định: khi tạo xuất hóa đơn lần đầu sẽ lưu lại thông tin khách hàng trong Danh mục khách hàng

Hướng dẫn:

Danh Mục ->Khách hàng

2. IMPORT DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN

Mục đích:

Chuyển file dữ liệu danh sách khách hàng (đã có file Excel) vào Danh Mục khách hàng TCT-INVOICE

Hướng dẫn:

Danh Mục ->Khách hàng

Thêm: Mã, Tên công ty, Mã số thuế, Địa chỉ

Sau đó bấm LƯU

Chon FILE Mẫu

Lưu file mẫu về máy tính. Và mở file mẫu để điền thông tin khách hàng (hoặc copy từ file dữ liệu có sẵn)

Mở file Mẫu

Điền 4 thông tin bắt buộc (hoặc copy từ fie dữ liệu có sẵn) gồm:

Mã, Tên đơn vị, Mã số thuế, Địa chỉ

Và sau đó Lưu và thoát file Excel

Sau đó: Bấm THÊM (1) và NẠP DỮ LIỆU (2)

Chọn đường dẫn file mẫu đã có thông tin khách hàng (chú ý: thoát file Excel danh sách khách hàng)

CÁCH XUẤT HÓA ĐƠN ĐÃ CÓ SẴN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Mở XUẤT HÓA ĐƠN

Chọn dấu + tại Mã số thuế hoặc + tại Tên đơn vị

----END---

======================================================

🔰PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT - INVOICE🚪 114 - 116 LưuChíHiếu, PhườngTâyThạnh, QuậnTânPhú, TP.HCM📱 0938 090 346 - 0902 958 089 - (028) 5435 6068📮 admin@innamphuong.com🔶Zalo: 0938 090 346======================================================