TẠO DANH MỤC HÀNG HÓA

HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC HÀNG HÓA

Mục đính:

Tạo sẵn danh mục hàng hóa – Dịch vụ để xuất hóa đơn nhanh chóng.

Hướng dẫn:

Danh Mục -> Hàng Hóa Dịch Vụ

Bước 1: Tạo tên danh mục hàng hóa

Ví dụ:

Loại hàng hóa: Danh mục

Mã: Danh mục 1

Mô tả: Danh sách hàng hóa

Bước 2: Thêm nội dung vào danh mục hàng

Thêm - Loại hàng hóa dịch vụ - Chọn Danh mục 1

Điền các thông tin như:

Mã - Tên – Đơn vị tính – Đơn giá mua – Đơn Giá bán – Thuế suất

1. IMPORT MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ (NẾU CÓ SẴN FILE DANH MỤC HÀNG HÓA)

Mục đính:

Import danh mục hàng hóa – Dịch vụ từ file Excel để xuất hóa đơn nhanh chóng

Hướng dẫn:

Danh Mục -> Hàng Hóa Dịch Vụ

Tải file mẫu về máy tính

Điền các thông tin:

Mã - Tên – Đơn vị tính – Đơn giá mua – Đơn Giá bán – Thuế suất

Và sau đó lưu và thoát file Excel

Sau đó: Để chuột vào mục Danh sách hàng hóa (1) - THÊM (2) và NẠP DỮ LIỆU (3)

1. CÁCH XUẤT HÓA ĐƠN ĐÃ TẠO DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ

Chọn dấu + tại Mã HHDV hoặc + tại Tên hàng hóa dịch vụ

----END---

======================================================

🔰 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT - INVOICE

🚪 114 - 116 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

📱 0938 090 346 - 0902 958 089 - (028) 5435 6068

📮 admin@innamphuong.com

🔶 Zalo: 0938 090 346

======================================================