CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TCT-INVOICE

Phần mềm hóa đơn điện tử TCT cài đặt đơn giản, nhanh. Phần mềm không kén chữ ký số (Token). Giao diện đơn giản, đầy đủ chức năng của xuất hóa đơn GTGT

1. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Nếu chưa cài đặt):

Vào trang Website

http://tctinvoice.com

Chọn TẢI VỀ Ứng dụng XHĐ (.zip)

Cài đặt phần mềm:

Tạo thư mục: TCT-invoice tại ổ D hoặc E

Lưu tại đường dẫn D:\TCT-INVOICE hay E:\TCT-INVOICE

2. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Mục đích:

- Để đăng nhập và quản lý hóa đơn điện tử của đơn vị.

- Người sử dụng truy cập vào đường dẫn quản lý hóa đơn của đơn vị.

- Đăng nhập bằng tài khoản được cung cấp để sử dụng dịch vụ.

Bước 1: Màn hình Desktop. Chọn TCT-INVOICE

2. Giao diện phần mềm

Đăng nhập hệ thống:

User: là mã số thuế (hoặc email)

Pass: tct123 (mặc định)