CÀI ĐẶT GỞI MAIL

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL TỰ ĐỘNG

Mục đích:

Gởi mail tự động hóa đơn điện tử cho khách hàng qua mail của công ty

Hướng dẫn cấu hình mail:

Phải cấu hình mail server ở phần mềm TCT-Invoice với các bước đơn giản sau: Gồm 2 bước

Bước 1: Vào Phần Mềm TCT-invoice

CẤU HÌNH MAIL HỆ THÔNG PHẦN MỀM

CÀI ĐẶT GỞI MAIL

Vào Mục HỆ THỐNG - THAM SỐ HỆ THỐNG

Điền thông tin Doanh nghiệp của mình (Email của công ty xuất hóa đơn) như sau:

Mail Gmail (*.gmail.com)

Email server: smtp.gmail.com

Port: 587

Tài khoản đăng nhập: là địa chỉ gmail của mình

Mật khẩu: Password của mail mình

Email người gởi: là địa chỉ gmail của mình

Mail Yahoo (*.YAHOO.com)

Email server: smtp.mail.yahoo.com

Port: 587

Tài khoản đăng nhập: là địa chỉ gmail của mình

Mật khẩu: Password của mail mình

Email người gởi: là địa chỉ gmail của mình

Bước 2 : Cấu hình mail Gmail hay mail Yahoo

Mở Gmail hay Yahoo mail

Chọn: Bảo mật

Chọn truy cập kém an toàn: BẬT

Lưu lại

Nếu có thắc mắc vui lòng bộ phận support TCT-Invoice

Support: 0938 090 346