HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TCT-INVOICE

5. HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI

6. DÙNG THỬ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP DÙNG THỬ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT - INVOICE

Đăng nhập:

user: test@tctinvoice.com

pass: tct123

Chức năng dùng thử:

- Tạo danh sách khách hàng

- Tạo danh mục hàng hóa. đơn vị tính...

- Báo cáo hóa đơn....

- Xuất hóa đơn,

- Xem hóa đơn nháp...

Hóa đơn điện tử được lập trên máy tính, ký số sau đó gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ quan thuế trả về thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp. Sau khi hóa đơn được cơ quan thuế xác thực doanh nghiệp thực hiện chuyển hóa đơn điện tử đến khách hàng bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS.., hoặc doanh nghiệp có thể in hóa đơn điện tử chuyển đổi và gửi cho khách hàng

Việc sử dụng phần mềm TCT-Invoice mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn.

Một số đặc điểm của phần mềm hóa đơn điện tử xác thực TCT - invoice

Quản lý theo mô hình tập trung hoặc phân tán

Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh công ty, giữa tổng công ty và các công ty con

Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên

Gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn

Gửi thông tin hóa đơn cho khách hàng thông qua: internet email, SMS…

Quản lý gửi hóa đơn cho khách hàng Tính năng cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

Công nghệ xác thực hóa đơn trực tuyến, chống làm giả hóa đơn

Có khả năng tích hợp dữ liệu từ phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, phần mềm CRM, phần mềm ERP…, xuất dữ liệu ra các chương trình khai thuế như HTKK, TVAN,…

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử xác thực TCT-Invoice, doanh nghiệp luôn được cam kết hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7 trên toàn quốc.

Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp khi khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử xác thực TCT-invoice

Dịch vụ tư vấn sử dụng

Tư vấn về nghiệp vụ.

Tư vấn lựa chọn sử dụng phần mềm phù hợp với mô hình quản lý của công ty.

Dịch vụ hỗ trợ từ xa Hỗ trợ qua điện thoại.

Hỗ trợ qua E-Mail. Hỗ trợ qua chat Skype, Yahoo Messenger.

Hỗ trợ qua điều khiển từ xa TeamViewer.

Hỗ trợ qua kênh hỏi đáp trên website.

Dịch vụ đào tạo sử dụng

Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp.

Đào tạo tập trung theo yêu cầu.

Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp

Dịch vụ tích hợp dữ liệu với phần mềm khác

Tích hợp với phần mềm quản lý sản xuất.

Tích hợp với phần mềm kế toán, bán hàng.

======================================================