Hóa đơn điện tử Huế

Hóa đơn điện tử tại Huế đã được TCT-Invoice triển khai dịch vụ từ năm 2019 mang lại cho các doanh nghiệp với dịch vụ hóa đơn Thừa Thiên Huế, thì ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng loại hình hóa đơn này. Để có thể lựa chọn mua hóa đơn điện tử ở Huế thì doanh nghiệp cần hiểu rõ về quy định và khởi tạo như thế nào.

Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ về thông tin hóa đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức TCT-Invoice khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi thông qua công thông tin điện tử của cơ quan Thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../…….../……….. trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

  1. Khởi tạo, lập và phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử TCT-Invoice của Công ty TNHH Hóa Đơn Điện Tử TCT tại địa chỉ Website: http://tctinvoice.com

  2. Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của hệ thống phần mềm Hóa đơn điện tử TCT-invoice

a. Tên nhà cung cấp phần mềm: Công ty TNHH Hóa Đơn Điện Tử TCT

- Tên ứng dụng: Phần mềm TCT-Invoice

- Mã số thuế: 0315298333

- Tên hệ thống phần mềm ứng dụng: Phần mềm Hóa đơn điện tử TCT-Invoice, tại địa chỉ website: http://tctinvoice.com

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hóa đơn

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

- Bộ phận bán hàng: Cung cấp thông tin khách hàng

- Bộ phận kế toán: Tạo lập hoá đơn, hạch toán và lưu trữ, chuyển hoá đơn cho người mua…

- Bộ phận kỹ thuật: Bảo trì, sao lưu dữ liệu.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan tớiviệc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức (Bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật…).

- Bộ phận bán hàng: Đảm bảo cung cấp chính xác thông tin liên quan đến việc lập chi tiết hóa đơn (tình hình cung ứng hàng hóa – dịch vụ).

- Bộ phận kế toán: Đảm báo việc tạo, lập, luân chuyển và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử chính xác cũng như tiến hành lưu trữ dữ liệu định kỳ theo quy định của công ty. Trưởng bộ phận kế toán chịu trách nhiệm phân công nhân sự phù hợp.

- Bộ phận kỹ thuật: Phối hợp cùng các nhà cung cấp dịch vụ như đã nêu ở điều 1 để hỗ trợ bộ phận kế toán tạo, lập, luân chuyển và theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn tự in của công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …./…../……... Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

======================================================

🔰 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT - INVOICE

🚪 114 - 116 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

📱 0938 090 346 - 0902 958 089 - (028) 5435 6068

📮 admin@innamphuong.com - http://hoadondientu.innamphuong.com

🔶 Zalo: 0938 090 346

======================================================