VIDEO‎ > ‎

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL

Mục đích:
Gởi mail tự động hóa đơn điện tử cho khách hàng qua mail của công ty

Hướng dẫn cấu hình mail:
Phải cấu hình mail server ở phần mềm TCT-Invoice với các bước đơn giản sau: Gồm 2 bước

YouTube Video


Comments