VIDEO‎ > ‎

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT-INVOICE

Tải phần mềm (Nếu chưa cài đặt) từ trang Website
Chọn TẢI VỀ  à Ứng dụng XHĐ (.zip)
Cài đặt tại đường dẫn D:\\TCT-INVOICE  hay E:\\TCT-INVOICE

YouTube Video

Comments