CẤU HÌNH GỞI MAIL

Khi xuất hóa đơn điện tử và gởi mail cho khách. Phải cấu hình mail server ở phần mềm TCT-Invoice với các bước đơn giản sau:

1. Vào Phần Mềm TCT-invoice


2. Vào Mục HỆ THỐNG - THÔNG TIN CÔNG TY


Điền thông tin Doanh nghiệp của mình (Email của công ty xuất hóa đơn)

3. Vào Mục HỆ THỐNG - THAM SỐ HỆ THỐNG


CẤU HÌNH GỞI MAIL GMAIL  (*.gmail.com)

Email server: smtp.gmail.com                 

Port:  587

Tài khoản đăng nhập:  là địa chỉ gmail của mình

Mật khẩu:   Password của mail mình

Email người gởi: là địa chỉ gmail của mình

CẤU HÌNH GỞI MAIL YAHOO  (*.YAHOO.com)

Email server: smtp.mail.yahoo.com                 

Port:  587

Tài khoản đăng nhập:  là địa chỉ gmail của mình

Mật khẩu:   Password của mail mình

Email người gởi: là địa chỉ gmail của mình


4. Cấu hình mail gmail hay mail yahoo
Mở Gmail hay Yahoo mail

Chọn: Bảo mậtChọn truy cập kém an toàn: BẬT


Lưu lại


Nếu có thắc mắc vui lòng bộ phận support TCT-Invoice

Support: 0938 090 346
Comments