Hoạt động gần đây của trang web

23:32, 10 thg 12, 2020 In Nam Phương đã xóa tệp đính kèm TCTEInvoice.zip khỏi DOWLOAD
23:31, 10 thg 12, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa DOWLOAD
06:21, 18 thg 11, 2020 In Nam Phương đã đính kèm 123.signed_01.pdf vào Hóa đơn giấy từ 1-7-2022 mới khai tử
06:05, 18 thg 11, 2020 In Nam Phương đã đính kèm hoa don giay.jpg vào Hóa đơn giấy từ 1-7-2022 mới khai tử
06:05, 18 thg 11, 2020 In Nam Phương đã tạo Hóa đơn giấy từ 1-7-2022 mới khai tử
06:01, 18 thg 11, 2020 In Nam Phương đã tạo Hóa đơn giấy vẫn được sử dụng đến tháng 6/2022
18:25, 17 thg 11, 2020 In Nam Phương đã đính kèm tct.jpg vào Tăng cường triển khai hóa đơn điện tử TCT
18:25, 17 thg 11, 2020 In Nam Phương đã tạo Tăng cường triển khai hóa đơn điện tử TCT
18:19, 17 thg 11, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa DOWLOAD
17:54, 10 thg 11, 2020 In Nam Phương đã đính kèm mau-sam1.jpg vào Phú Yên phát triển thương mại hóa đơn điện tử
17:54, 10 thg 11, 2020 In Nam Phương đã tạo Phú Yên phát triển thương mại hóa đơn điện tử
03:25, 8 thg 4, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa Kiểm tra hóa đơn con Cưng
03:24, 8 thg 4, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP
03:23, 8 thg 4, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa Tra cứu hóa đơn điện tử
01:42, 8 thg 4, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa Thuế Thừa Thiên Huế hướng dẫn doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử TCT
01:42, 8 thg 4, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa Ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68
01:39, 8 thg 4, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa In hóa đơn vẫn sử dụng đến 31/10/2020
01:37, 8 thg 4, 2020 In Nam Phương đã chỉnh sửa HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
16:42, 5 thg 11, 2019 In Nam Phương đã đính kèm thue77006578.jpg vào In hóa đơn vẫn sử dụng đến 31/10/2020
16:42, 5 thg 11, 2019 In Nam Phương đã tạo In hóa đơn vẫn sử dụng đến 31/10/2020
21:00, 18 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm ky-hieu-tren-hoa-don-dien-tu_1810085223.png vào Ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68
21:00, 18 thg 10, 2019 In Nam Phương đã tạo Ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68
20:49, 17 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TCT-INVOICE
20:48, 17 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TCT-INVOICE
19:15, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Thuế Thừa Thiên Huế hướng dẫn doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử TCT

cũ hơn | mới hơn