Hoạt động gần đây của trang web

16:42, 5 thg 11, 2019 In Nam Phương đã đính kèm thue77006578.jpg vào In hóa đơn vẫn sử dụng đến 31/10/2020
16:42, 5 thg 11, 2019 In Nam Phương đã tạo In hóa đơn vẫn sử dụng đến 31/10/2020
21:00, 18 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm ky-hieu-tren-hoa-don-dien-tu_1810085223.png vào Ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68
21:00, 18 thg 10, 2019 In Nam Phương đã tạo Ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68
20:49, 17 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TCT-INVOICE
20:48, 17 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TCT-INVOICE
19:15, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Thuế Thừa Thiên Huế hướng dẫn doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử TCT
19:15, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm images.jpg vào Xác định thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử theo thông tư Thông tư 68/2019/TT-BTC
19:15, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã tạo Xác định thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử theo thông tư Thông tư 68/2019/TT-BTC
19:12, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm HT cum cong nghiep 2.jpg vào Thuế Thừa Thiên Huế hướng dẫn doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử TCT
19:12, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã tạo Thuế Thừa Thiên Huế hướng dẫn doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử TCT
19:07, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Các trường hợp ngừng sử dụng HDDT có mã của cơ quan thuế
19:07, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm ngung cap hddt.png vào Các trường hợp ngừng sử dụng HDDT có mã của cơ quan thuế
19:07, 16 thg 10, 2019 In Nam Phương đã tạo Các trường hợp ngừng sử dụng HDDT có mã của cơ quan thuế
00:01, 10 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
18:29, 9 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
18:29, 9 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm vanbanmoi.png vào Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
18:26, 9 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
18:25, 9 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm Thong-tu-68-2019-BAN-LUU-HANH.pdf vào Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
18:25, 9 thg 10, 2019 In Nam Phương đã tạo Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
21:15, 7 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Chờ thông tư hướng dẫn hóa đơn điện tử
21:14, 7 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm anh211hoadondientu-1570169202.jpg vào Chờ thông tư hướng dẫn hóa đơn điện tử
21:14, 7 thg 10, 2019 In Nam Phương đã tạo Chờ thông tư hướng dẫn hóa đơn điện tử
19:45, 1 thg 10, 2019 In Nam Phương đã chỉnh sửa Hóa đơn điện tử tại Bắc Ninh
19:44, 1 thg 10, 2019 In Nam Phương đã đính kèm cuc-thue-bac-ninh-tap-huan-hoa-don-dien-tu-1.JPG vào Hóa đơn điện tử tại Bắc Ninh

cũ hơn | mới hơn