TẠO DANH MỤC HÀNG HÓA

HƯỚNG DẪN TẠO DANH MỤC HÀNG HÓA

Mục đính:

    Tạo sẵn danh mục hàng hóa – Dịch vụ để xuất hóa đơn nhanh chóng.


Hướng dẫn:

    Danh Mục  -> Hàng Hóa Dịch Vụ

TẠO DANH MỤC HÀNG HÓA

Bước 1: Tạo tên danh mục hàng hóa

Ví dụ:

Loại hàng hóa: Danh mục

Mã: Danh mục 1

            Mô tả: Danh sách hàng hóa

Bước 2: Thêm nội dung vào danh mục hàng

Thêm - Loại hàng hóa dịch vụ - Chọn Danh mục 1

Điền các thông tin như:

      - Tên – Đơn vị tính – Đơn giá mua – Đơn Giá bán – Thuế suất


1.      IMPORT  MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ (NẾU CÓ SẴN FILE DANH MỤC HÀNG HÓA)

Mục đính:

Import danh mục hàng hóa – Dịch vụ từ file Excel để xuất hóa đơn nhanh chóng

Hướng dẫn:

            Danh Mục  -> Hàng Hóa Dịch Vụ

            Tải file mẫu về máy tính

Điền các thông tin:

  - Tên – Đơn vị tính – Đơn giá mua – Đơn Giá bán – Thuế suất

Và sau đó lưu và thoát file Excel

Sau đó: Để chuột vào mục Danh sách hàng hóa (1) - THÊM (2) và NẠP DỮ LIỆU (3)

1.      CÁCH XUẤT HÓA ĐƠN ĐÃ TẠO  DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ

Chọn dấu  + tại Mã HHDV hoặc + tại Tên hàng hóa dịch vụ

----END---

======================================================
🔰 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TCT - INVOICE
🚪 114 - 116 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
📱 0938 090 346 - 0902 958 089 - (028) 5435 6068
📮 admin@innamphuong.com
🔶 Zalo: 0938 090 346
======================================================

Comments